Osnovna muzička škola "Dr Dragutin Gostuški" Pirot

Osnovna muzička škola "Dr Dragutin Gostuški" Pirot

Započnite vaše muzičko obrazovanje sa nama – UPIS za školsku 2023/2024. godinu je u toku.

Promo film koji je urađen povodom 20. godina postojanja i rada Muzičke škole “dr Dragutin Gostuški” iz Pirota.

O školi

Osnovna muzička škola “Dr Dragutin Gostuški” nudi osnovno muzičko obrazovanje učenicima na odsecima za klavir, violinu, harmoniku i gitaru. Jedinstvena u okrugu, škola radi pod pokroviteljstvom Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Centralna škola se nalazi u Pirotu, a škola ima odvojena odeljenja u Dimitrovgradu i Babušnici.

Školovanje je besplatno.

Nastava

Nastava se odvija suprotno od smene u osnovnoj školi i traje šest godina. U prvi razred osnovne škole se mogu upisati deca od 9 godina i mlađa, koja polože prijemni ispit.

Časove instrumenta i solfeđa učenici imaju dva puta nedeljno. Časovi istrumenta od prvog do trećeg razreda traju 30 minuta, dok od četvrtog do šestog traju 45 minuta. Čas solfeđa za sve razrede traje 45 minuta. Od četvrtog razreda učenici se uključuju u hor osnovne muzičke škole. U poslednjem razredz imaju teoriju muzije sa jednim časom nedeljno.

O učenicima

Naši učenici imaju mogućnost da pokažu svoj talenat na nastupima u školi – na internim časovima svojih nastavnika, na javnim časovima odseka, učeničkim koncertima i takmičenjima. Oni aktivno učestvuju u kulturnom životu grada Pirota (otvaranje izložbi, promocija knjiga, priredbe osnovnih škola, festivali).

Na državnim i međunarodnim takmičenjima učenici naše škole postižu zapažene rezultate svake godine. Trud koji nastavnici ulaže učeći mladi naraštaj i svakodnevno angažovanje, rad i vežbanje učenika oslikavaju se u brojnim osvojenim diplomama na takmičenjima i festivalima širom zemlje.

dr Dragutin Gostuški

Dragutin Gostuški (Beograd 3. januar 1923 – 21. septembar 1998) bio je srpski kompozitor i muzikolog.

Studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu i diplomirao 1951. a uporedo istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu, gde je doktorirao 1965. Naučni savetnik Muzikološkog instituta SANU, a kasnije i direktor (1974—78).

Komponovao je umereno moderna, pretežno lirski obojena dela, služeći se ponekad i stilizovanim obeležjima folklora. Proučavao je estetske probleme umetnosti. Napisao je monografiju Vreme umetnosti (doktorska teza 1968), i zbirku eseja Umetnost u nedostatku dokaza Beograd 1977. i više studija i članaka.

Po njemu Osnovna muzička škola u Pirotu nosi naziv i po tome je jedinstvena u Srbiji.

Aktuelno