Osnovna muzička škola "Dr Dragutin Gostuški" Pirot

Muzika je most koji nas spaja – projekat međunarodne saradnje naše škole sa dečjom muzičkom školom u Ćustendilu, u okviru kojeg je održan zajednički koncert njihovih i naših učenika