Prijava za polaganje prijemnog ispita za PRVI RAZRED osnovne muzičke škole 2022/2023.

Interesovanje za upis u prvi razred školske 2022/2023. godine možete iskazati popunjavanjem ovog formulara ili lično u prostorijama škole, svakog radnog dana u terminu od 08-17 časova. Prijave za polaganje prijemnog ispita podnose se počev od 11.05.2022. godine zaključno sa 11.06.2022. godine.

U prvi razred osnovne muzičke škole mogu se upisati deca od 9 godina i mlađa, koja polože prijemni ispit. Na prijemnom ispitu za utvrđivanje muzičkih sposobnosti za upis u osnovnu muzičku školu proverava se naročito: sluh, muzička memorija, osećaj za ritam, kao i psihološka spremnost deteta.

Informacije o terminima i načinu prijemnog ispita i provere muzičkih sposobnosti dobićete naknadno.

Dodatne informacije o školi i o upisu možete dobiti na telefon 069/311-86-60.

Dobro došli u svet muzike!

* Molimo vas da popunite i priložite popunjen, skeniran ili uslikan formular saglasnosti.