Osnovna muzička škola "Dr Dragutin Gostuški" Pirot

Muzika se najčešće vezuje za uživanje i zadovoljstvo. Međutim, njena edukativna uloga je veoma značajna, s obzirom da podsticajno deluje na sveukupan razvoj deteta. Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina, kao i na celokupni nervni sistem. U isto vreme, muzikom se iskazuje naša emocionalna priroda. Ona ima esencijalni značaj za čovekov život, jer ima tu moć da drugima predstavi ko smo mi, u stvari.

Pomoću muzike je lakše učiti matematiku! Kada deca uče ritam, ona u isto vreme uče deljenje, razlomke i proporcije. Ovo su rezultati najnovijih istraživanja sprovedenih na kalifornijskom Univerzitetu Irvin, koja su se bavila sedmogodišnjom decom. Muzika utiče na mozak i na druge načine. Zbog svojih kompleksnih struktura koje se ponavljaju, ona povezuje i razvija motorni sistem mozga, razvija čulo vida i sluha, snaži koordinaciju, koncentraciju i memoriju. Muzika podstiče socijalne veštine kod deteta. Emocionalni aspekt muzičke aktivnosti takođe podstiče razvoj jedne veoma važne socijalne veštine kao što je empatija (saosećanje sa drugima).
Sviranje instrumenta dovodi do osećaja uspeha i postignuća, povećava samopouzdanje.

Dodatne koristi su: veća samouverenost, upornost u prevazilaženju frustracija kada učenje ide teško, kao i samodisciplina.
Istraživanja su pokazala da studenti koji slušaju klasičnu muziku dok uče, lakše “upijaju”, zadržavaju i reprodukuju sadržaje od onih koji uče u tišini.
Čak i samo slušanje muzike aktivira delove mozga povezane sa empatijom, pozitivnim osećanjima i zadovoljstvom.

Istraživanja su pokazala da muzika dovodi do oslobađanja dopamina, neurotransmitera koji aktivira centar zadovoljstva u mozgu.