Osnovna muzička škola "Dr Dragutin Gostuški" Pirot

Direktor škole
Marija Mijalković, dipl.pedagog

Sekretar škole
Marjan Ilić

Šef računovodstva
Veneta Micić

Psiholog – stručni saradnik
Kristina Đorđević

Nastavnici klavira
Aleksandar Janković
Nenad Janković
Natali Vidanović
Jovan Ašković
Saša Aleksić
Miljana Anastasijević

Nastavnici violine
Dragan Jovanović
Vladimir Pešić

Nastavnik harmonike
Dalibor Dabić

Nastavnik gitare
Andrija Đorđević

Nastavnici solfeđa i hora
Irena Pejčić
Vladica Ignjatović

Pomoćno-tehničko osoblje
Ljiljana Madić
Zorica Aranđelović