Muzika podsticajno deluje na sveukupan razvoj deteta. Muzika utiče na mišljenje i ponašanje ličnosti. Muzika ima uticaja na proces učenja, razvoj mozga, organizacionih osobina i na sveukupni nervni sistem. Najbolji način da se iskažu emocije je upravo kroz muziku.

Deci školskog uzrasta bavljenje muzikom je od višestruke koristi. Olakšava se čitanje, a i matematika se lakše uči i shvata. Kada deca uče ritam, u isto vreme se uči i deljenje, razlomci i proporcije. To dokazuju rezultati naučnih istraživanja. Muzika trenira mozak za više nivoe razmišljanja, doprinosi razvoju bolje koncentracije, razvijanju čula sluha i vida, povećava sposobnost pamćenja i doprinosi razvoju opšte kulture. Deca koja slušaju klasičnu muziku dok uče lakše pamte i reprodukuju sadržaje koje uče.

Uticaj muzike na sociajlni aspekt ličnosti deteta je takođe izražen. Deca koja se bave muzikom su više druželjubiva i u društvu popularna, često upravo zbog toga što znaju da sviraju neki od instrumenata i da lepo pevaju. Muzikom se izražavaju unutrašnje emocije i lakše prepoznaju emocije drugih, pa tako deca koja se bave muzikom imaju izraženo saosećanje za druge oko sebe. Muzika omogućava deci da se izraze, da izraze svoja unutrašnja stanja i sve ono što se rečima ne bi moglo iskazati. Bavljenje muzikom deci ojačava samopouzdanje i samouverenost.

Pohađanje muzičke škole i bavljenje muzikom je način da se detetu omogući kvalitetan razvoj i podstrek da se dete formira u zdravu, moralnu, zrelu i kvalitetnu ličnost.